Elsa Salonen

Artist Statement

Teokseni yhdistävät metafyysisiä ulottuvuuksia niihin biologisiin totuuksiin, joihin peruskäsityksemme maailmasta pohjautuvat. Ne sijoittuvat jonnekin installaation, maalauksen ja käsitetaiteen välimaastoon ja ovat saaneet vaikutteita alkemiasta, eritoten ajatuksesta ‘kvintessenssistä’ tai ikuisesta voimasta, joka kulkee läpi kaikkeuden yhdistäen niin ihmiset kuin ei-ihmisetkin.

Alkemia johdatti minut tekemään kokeiluja suoraan luonnon materiaaleilla. Nyt uutan kukista niiden värejä, jatkokäsittelen väripigmenttejä eri tavoin ja valkaisen kasveja kalpean värittömiksi. Lisäksi valmistan omia pigmenttejä useista erityisistä luonnonmateriaaleista - meteoriiteistä tulivuoren tuhkaan - kunkin teoksen käsitteellisten vaatimusten mukaisesti.

Työskentelyni pohjautuu huomiolle siitä, kuinka useimmat organismeista, niin kasvi- kuin eläinmaailmassa, näyttävät menettävän värinsä kuollessaan -aivan kuin itse elämä olisi piilotettu väreihin. Kukat kuihtuvat ja ruumiit kalpenevat. Näin värit luonnossa muuttuvat merkeiksi elämänenergian läsnäolosta. Luonnon kiertokulussa tämä energia ei häviä vaan vaihtaa vain muotoaan. Maantuvat organismit muuttuvat energiaksi uudelle elämälle. Lisäksi elävien organismien lähes kaikkien aineosien tiedetään olevan peräisin ikivanhoista, kuolleista tähdistä. Parhaan tieteellisen arvion mukaan atomimme aikanaan myös palaavat takaisin avaruuteen ja kenties tiivistyvät uusiksi tähdiksi. Niin lyhyellä kuin mittaamattoman pitkällä aikavälilläkin, elämänenergia näyttäytyy ikuisena.

Energian etsintä materiassa sai minut kiinnostumaan eri kulttuurien traditioista. Taideresidenssissä Indonesiassa tutkin animististä maailmankuvaa kun taas Kolumbian residenssissä työstin installaatioita paikallisista lääkekasveista. Tutkimuksessani syväekologia, kaiken elämän oikeus elää riippumatta sen välineellisestä hyödystä ihmisen tarpeisiin, yhdistyy animistisiin tunnustuksiin. Eläin- ja kasviolennot eivät ole vain ihmisolentojen veroisia, vaan toisinaan jopa meitä viisaampia. Sen sijaan, että ihmettelemme ainoastaan kykyämme löytää oikeat lääkekasvit, voisimme muuttaa näkökulmaa ja kiinnostua myös siitä, miten kasvit itse ovat kehittäneet keinoja niin ihmisten kuin ei-ihmisten parantamiseksi.

Nämä ideat eivät välttämättä ole ristiriidassa nykyajan tieteellisen näkemyksen kanssa, vaan mahdollisesti sen tukemia. Yksi tärkeimmistä tavoitteistani onkin tieteen ja mystiikan vuoropuhelu; siirtyminen kohti holistisempaa tasapainoa kuten alkemian alkuperäisessä tilassa. Taiteen avulla on mahdollista ylläpitää keskustelua ajatuksista, jotka pystyvät luomaan toivoa ja merkityksiä.