Elsa Salonen

Everything Vanishes, Except Life Itself

valkaistut ruusut ja ritarinkannukset sekä niistä uutetut värit, lasi
2014, 60x100x100 cm

Taiteilija uutti värit punaisista ruusuista ja sinisistä ritarinkannuksista. Yksinomaan näillä väreillä hän maalasi värikkään läiskän valkoiselle pöydälle. Tämän jälkeen hän valkaisi samat kukat, jotka ovat esillä laboratoriopullossa maalauksen vieressä.

Kiitos:
Tekninen konsultointi / kukkien valkaisu: Marja Koistinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Helsinki
Näyttelykuvat: Salon Dahlmann, Berliini, 2014

Ikuisesta ruumiittomasta aineesta ei mikään muutu, muotoudu tai epämuotoudu, vaan aina jää olemaan vain se, joka ei voi olla hajoamisen kohteena, sillä ei ole mahdollista että se olisi kokoonpanon kohteena, ja siksi, niin itsestään kuin vahingossakaan, sen ei voi sanoa kuolevan.

Giordano Bruno, The Expulsion of the Triumphant Beast, 1584